KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ "SŁONECZNE GŁOSIKI"

SLONECZNEGLOSIKI ZNACZEKOrganizator
Klub „Stok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”
ul. Stroma 33, 15-662 Białystok
tel. 502 871 312
2. Cele konkursu:
• prezentacja i promocja umiejętności wokalnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym uczęszczających do placówek oświatowych i dydaktycznych mieszczących się na terenie osiedli: Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza i Leśna Dolina,
• rozbudzanie wśród dzieci zamiłowania do śpiewu,
• umuzykalnianie i umożliwienie zdobycia doświadczenia scenicznego.
3. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 5-10 lat (grupy 5 i 6 lat z przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej) uczęszczających do placówek przedszkolnych i szkolnych oraz innych ośrodków kultury znajdujących się na terenie osiedli: Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza i Leśna Dolina. Nie ma limitu zgłoszeń dla pojedynczej placówki.
4. Każde dziecko wykonuje jedną dowolnie przygotowaną piosenkę solowo. Uczestnicy będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 5-8 lat (przedszkole i I klasa szkoły podst.) oraz 8-10 lat (II i III klasa szkoły podst.)
5. Konkurs odbędzie się 3 października 2019 roku w Klubie Stok przy ul. Stromej 33 w Białymstoku o godzinie 9.00. Czas trwania przesłuchań jest uzależniony od ilości zgłoszeń.
6. Zgłoszenia na konkurs dokonuje placówka, do której uczęszcza dziecko poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (indywidualnej dla każdego uczestnika) wraz z podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zgodą na udział w konkursie i przetwarzanie danych oraz oświadczeniem nauczyciela/opiekuna (w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika wystarczające jest jedno oświadczenie nauczyciela/opiekuna) oraz wysłanie jej pocztą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie bezpośrednio do Klubu Stok przy ul. Stromej 33
do dnia 27.09.2019r. W przypadku skorzystania z poczty e-mail należy przesłać skan wypełnionej karty zgłoszeniowej.
7. Nagranie akompaniamentu w formacie mp3 lub wav należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na płycie cd lub na pendrive do Klubu Stok do 27.09.2019r. W nazwie pliku proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę placówki. Akompaniament nie może mieć formy pełnego playbacku, dopuszczalny jest jedynie podkład instrumentalny.
8. Harmonogram występów oraz wyniki konkursu (zawierające imię, nazwisko, wiek uczestnika, placówkę, imię i nazwisko opiekuna) zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.klubstok.pl oraz przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy opiekuna i placówki zgłaszającej uczestnika. Ponadto w dniu konkursu harmonogram występów zostanie wywieszony przed salą widowiskową Klubu Stok w celach porządkowych.
9. Występy będzie oceniać powołane przez organizatora JURY, które bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań uda się na naradę. Organizator przewiduje wskazanie zdobywców 1, 2 oraz 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz dowolnej ilości wyróżnień. Decyzje JURY odnośnie przyznania nagród i wyróżnień są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
10. Postanowienia końcowe:
• sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator
• karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie nauczyciela/opiekuna uczestnika stanowi
załącznik nr 1
• zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz oznacza zapoznanie się z treścią załącznika nr 2
• informacje na temat konkursu można uzyskać:

Klub „Stok”

Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok
ul. Stroma 33, Białystok 15-662
Klub Stok tel. 502 871 312, Przemysław Figiel tel. 501 152 962
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.klubstok.pl lub www.facebook.com/klubstok

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Klub STOK, ul. Stroma 33, 15-662 Białystok, tel. 502 871 312 kontakt@klubstok.pl