Zajęcia

UWAGA!!

Spotkanie organizacyjne zespołu wokalnego

31 marca 2022 r. (czwartek)

godz. 17.00

Zapraszamy rodziców, dzieci (od 4 lat) i młodzież.

Wspólnie ustalimy termin zajęć w grupach wiekowych.

instruktor Martyna Chylińska

ZAPRASZAMY!

 

GRUPA WOKALNA

- ćwiczenia dykcyjne

- ćwiczenia oddechowo- głosowe

- ćwiczenia emisyjne

- doskonalenie poczucia rytmu

- kształcenie pamięci muzycznej i słuchu

instr. Martyna Chylińska