ZASADY UCZESTNICTWA

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
w klubach osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku:
klubu „Stok” na os. „Słoneczny Stok” i klubu „Kaktus” na os. „Zielone Wzgórza”

I. CELE DZIAŁALNOŚCI:
Celem działalności klubów osiedlowych S.M. „Słoneczny Stok” jest zaspokajanie potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie organizowania czasu wolnego, działalności opiekuńczo-wychowawczej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowo-rekreacyjnej.

II. SPOSÓB REALIZACJI CELÓW:
1. Organizowanie zajęć i kół zainteresowań umożliwiających wszechstronny rozwój zdolności, zainteresowań i umiejętności mieszkańców osiedli w ich czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz obowiązków rodzinnych.
2. Organizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji.
3. Upowszechnianie sztuk plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych i innych poprzez organizację i udział uczestników w wystawach, pokazach, przeglądach, konkursach, zawodach sportowo-rekreacyjnych, warsztatach artystycznych o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim.
4. Upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu poprzez organizację zajęć i kursów sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych i seniorów mieszkających na osiedlach.
5. Współpraca z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi miasta, szkołami i przedszkolami osiedlowymi.

III. OPŁATY:
1. Udział w zajęciach organizowanych w klubach osiedlowych jest płatny wg. stawek zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni.
2. Kluby osiedlowe mogą odpłatnie wynająć sale instytucjom, osobom prawnym lub osobom prywatnym na: zebrania, pokazy, kiermasze, inne formy zajęć, itp.

IV. UCZESTNICTWO:
1. Uczestnikiem zajęć klubowych zostaje osoba, która wypełni Kartę Zgłoszenia, zaakceptuje Zasady Uczestnictwa i Zasady Płatności za zajęcia.
2. Za osoby niepełnoletnie Kartę Zgłoszenia wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka.

V. INNE UWAGI:
1. Kluby nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe na terenie obiektu, które wynikły ze złego stanu zdrowia uczestników lub niestosowania się do zaleceń instruktorów zajęć.
2. Kluby nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach klubowych.
3. Na zajęciach klubowych obowiązuje zmiana obuwia.

 

ZASADY PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA W KLUBIE „STOK”
1. Miesięczną opłatę za zajęcia klubowe należy dokonać z góry do 10 dnia danego miesiąca. Indywidualne przypadki rozpatruje kierownik klubu.

2. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe Klubu „Stok” S.M. „Słoneczny Stok”, ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok.
nr konta 42 1240 2092 9179 1001 4205 0011 PeKaO SA
lub 43 1020 1332 2011 1001 4205 0011 PKO BP
W tytule należy podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, opłacany okres.
FAKTURY !!
W przypadku potrzeby wystawienia faktury, prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Nieobecność uczestnika kół zainteresowań nie zwalnia z opłaty miesięcznej.
Przy dłuższej nieobecności uczestnika, o której poinformowano instruktora lub kierownika, może zostać uwzględniona zniżka, o czym decyduje kierownik klubu.

4. Za dodatkowe zajęcia w miesiącu (dla zajęć, które odbywają się 1 raz w tygodniu - 4 zajęcia, dla zajęć, które odbywają się 2 razy w tygodniu - 8 zajęć) nie pobieramy dodatkowych opłat. Nie odwołujemy tych zajęć, traktujemy jako uzupełnienie miesiąca, w którym zabrakło zajęć z powodu świąt lub odwołania zajęć. W przypadku niepełnej liczby zajęć w miesiącu i braku możliwości uzupełnienia ich w innym miesiącu opłata zostanie obniżona, o czym zostaną Państwo poinformowani.
5. Zniżka ( -10% za trzecie i kolejne zajęcia ) przysługuje uczestnikowi lub kilku osobom z rodziny, które uczestniczą w więcej niż dwóch zajęciach w klubie.

Klub STOK, ul. Stroma 33, 15-662 Białystok, tel. 502 871 312 kontakt@klubstok.pl