ZASADY UCZESTNICTWA

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
w klubach osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku: klubu „Stok” na os. „Słoneczny Stok” i Osiedlowym Klubie „Kaktus” na os. „Zielone Wzgórza”


I. CELE DZIAŁALNOŚCI:
Celem działalności klubów osiedlowych S.M. „Słoneczny Stok” jest zaspokajanie
potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie organizowania czasu wolnego,
działalności opiekuńczo-wychowawczej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowo-
rekreacyjnej.


II. SPOSÓB REALIZACJI CELÓW:
1. Organizowanie zajęć i kół zainteresowań umożliwiających wszechstronny
rozwój zdolności, zainteresowań i umiejętności mieszkańców osiedli w ich czasie
wolnym od zajęć szkolnych oraz obowiązków rodzinnych.
2. Organizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji.
3. Upowszechnianie sztuk plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych i
innych poprzez organizację i udział uczestników w wystawach, pokazach,
przeglądach, konkursach, zawodach sportowo-rekreacyjnych, warsztatach
artystycznych o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim.
4. Upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu poprzez organizację zajęć i
kursów sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych i seniorów mieszkających na
osiedlach.
5. Współpraca z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi miasta, szkołami i
przedszkolami osiedlowymi.


III. OPŁATY:
1. Udział w zajęciach organizowanych w klubach osiedlowych jest płatny wg.
stawek zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni.
2. Kluby osiedlowe mogą odpłatnie wynająć sale instytucjom, osobom prawnym
lub osobom prywatnym na: zebrania, pokazy, kiermasze, inne formy zajęć, itp.

 
 

IV. UCZESTNICTWO:
1. Uczestnikiem zajęć klubowych zostaje osoba, która wypełni Kartę Zgłoszenia,
zaakceptuje Zasady Uczestnictwa i Zasady Płatności za zajęcia.
2. Za osoby niepełnoletnie Kartę Zgłoszenia wypełnia rodzic lub prawny opiekun
dziecka.
3. Zgłoszenie uczestnika obliguje do uczęszczania na zajęcia od dnia wskazanego
w Karcie Zgłoszenia do ostatnich zajęć przed rozpoczęciem wakacji w danym
roku szkolnym lub rozwiązaniu zajęć przez klub.
4 . Wcześniejsza rezygnacja z uczęszczania na zajęcia może nastąpić z końcem
danego miesiąca po uiszczeniu wszystkich opłat za zajęcia i zgłoszenia tego faktu
do kierownika klubu osobiście przez uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna
albo e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


V. INNE UWAGI:
1. Kluby nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe na
terenie obiektu, które wynikły ze złego stanu zdrowia uczestników lub
niestosowania się do zaleceń instruktorów zajęć.
2. Kluby nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w
pomieszczeniach klubowych.
3. Na zajęciach klubowych obowiązuje zmiana obuwia.

 


ZASADY PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Miesięczną opłatę za zajęcia klubowe należy dokonać z góry do 15 dnia danego miesiąca,
nie później niż przed drugimi zajęciami w danym miesiącu. Indywidualne przypadki
rozpatruje kierownik klubu.
2. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Słoneczny Stok”,
ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok.
Nr konta:
37 1020 1332 2011 1002 4208 0011 PKO BP
36 1240 2092 9179 1002 4208 0011 PKO SA

 
 

W tytule należy podać nazwę klubu i nazwę zajęć, za które jest opłata, opłacany okres, imię i
nazwisko uczestnika.
3. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie w płaty na e-mail danego klubu. W
wypadku konieczności wystawienia faktury za wpłatę w tym e-mailu należy podać dane do
wystawienia faktury i załączyć potwierdzenie wpłaty.
4. Nieobecność uczestnika kół zainteresowań nie zwalnia z opłaty miesięcznej.
Przy dłuższej nieobecności uczestnika, o której poinformowano kierownika, może zostać
uwzględniona zniżka, o czym decyduje kierownik klubu.
5. Za dodatkowe zajęcia (w miesiącu powinny być 4 zajęcia lub 8 zajęć – plastyczne,
taneczne, teatralne, wokalne, szachy oraz pozostałe) nie pobieramy dodatkowej opłaty, nie
odwołujemy tych zajęć, traktujemy jako uzupełnienie miesiąca, w którym zabrakło zajęć z
powodu świąt lub odwołania zajęć. W przypadku braku możliwości uzupełnienia ilości zajęć
opłata zostanie obniżona.
6. Zniżka – 10% za trzecie i kolejne zajęcia przysługuje uczestnikowi lub kilku osobom z
rodziny, które uczęszczają na więcej, niż dwa zajęcia w klubie

 

Regulamin organizacji zajęć prowadzonych w klubach osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”

w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.