Zajęcia

 instruktor Justyna Gawrońska

AEROBIK gr.1  wtorek i czwratek  godz.19.00-19.45

AEROBIK gr.2  wtorek i czwratek  godz.20.00-20.45