Zajęcia

 instruktor Kinga Ostrowska

WTOREK, CZWARTEK 19.00-19.15