Zajęcia

Zajęcia plastyczne są prowadzone w małych, zróżnicowanych wiekowo grupach 6-7, 8-9 lat. Główne cele pracy z młodszymi dziećmi to nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności manualnych takich jak używanie pędzli, kredek, nożyczek, klejenie, wydzieranie, modelowanie oraz rozwijanie twórczego myślenia, niezależnie od wykazywanych w tym kierunku zdolności.

Na zajęciach dzieci wykonują prace na różne tematy i pracują w różnych technikach. Zdobywają umiejętność wyrażania siebie i własnych emocji poprzez ekspresje plastyczną. Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie, poprawia się ich sprawność manualna a przede wszystkim samoocena.

instr. Małgorzata Iwańczuk

 

PLASTYKA 6-7 lat  wtorek godz.17.45-19.00

PLASTYKA 8-9 lat  wtorek godz. 16.00-17.30