Zajęcia

Zajęcia plastyczne są prowadzone w małych, zróżnicowanych wiekowo grupach 6-7, 8-9 lat. Główne cele pracy z młodszymi dziećmi to nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności manualnych takich jak używanie pędzli, kredek, nożyczek, klejenie, wydzieranie, modelowanie oraz rozwijanie twórczego myślenia, niezależnie od wykazywanych w tym kierunku zdolności.

Na zajęciach dzieci wykonują prace na różne tematy i pracują w różnych technikach. Zdobywają umiejętność wyrażania siebie i własnych emocji poprzez ekspresje plastyczną. Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie, poprawia się ich sprawność manualna a przede wszystkim samoocena.

6-7 lat PONIEDZIAŁEK 16.15- 17.30

8-9 lat PONIEDZIALEK 17.30-19.00 lub ŚRODA 14.30-16.00

instruktor Małgorzata Iwańczuk