Zajęcia

Ćwiczenia dla wszystkich, niezależnie od grupy wiekowej. Stanowią świetną profilaktykę w zapobieganiu dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa oraz likwidują istniejące dysfunkcje kręgosłupa
np.: dyskopatia, skolioza.

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy jogi, pilatesu, strechingu, ćwiczeń oddechowych. Celem ćwiczeń jest również nauka poczucia własnego ciała, budowanie nawyku regularnych ćwiczeń.
Zajęcia prowadzone są przy spokojnej muzyce, z przyborami lub bez.

Zajęcia w małych grupach.

Instruktor Anna Kazimieruk

PIĄTEK godz. 18.00-18.45