Zajęcia

Zajęcia prozdrowotne których istotą jest poprawa elastyczności, ruchomości, równowagi i świadomości ciała.
W skład których wchodzą zajęcia :
Reha Pilates - ćw. z elementami rehabilitacji,
Kręgosłup i jego ruch,
Funkcjonalność stawu biodrowego,
Terapia bólu stawu barkowego i stawu kolanowego.
Problemy nietrzymania moczu,
Stabilizacja miednicy,
Mobilność.
Ćwiczenia pozwalające na redukcję nieprawidłowych nawyków postawy.

Zajęcia zawieszone do odwołania (: