Zajęcia

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu- 45 min.

Terminy zajęć prosimy ustalać z instruktorami:

instruktor Urszula Iwaszuk tel. 502 644 604