Zajęcia

GRUPA WOKALNA

- ćwiczenia dykcyjne

- ćwiczenia oddechowo- głosowe

- ćwiczenia emisyjne

- doskonalenie poczucia rytmu

- kształcenie pamięci muzycznej i słuchu

5-11 lat  CZWARTEK godz. 16.30-18.00

instruktor Martyna Wolanowska