Zajęcia

GRUPA WOKALNA

- ćwiczenia dykcyjne

- ćwiczenia oddechowo- głosowe

- ćwiczenia emisyjne

- doskonalenie poczucia rytmu

- kształcenie pamięci muzycznej i słuchu

Zajęcia zawieszone do odwołania (: